Organizatorzy

   

 

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Instystytut Kronenberga - Fundacja Przyszłość Obszarów Chronionych

 

Partnerzy organizacyjni:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Białowieski Park Narodowy

Infinity Group

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 

 

 

 

 

 
             


 

Program naukowy

w przygotowaniu

 

Strony

Subskrybuj Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych RSS

Sekretariat Konferencji

dr inż. Małgorzata Rauba  (+48728989027)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.