Postery

Wskazówki dla Autorów posterów

Uwagi ogólne:

- poster może być napisany w języku polskim lub języku angielskim

- poster w języku angielskim może być przygotowany także przez osoby, które przygotowały artykuł w języku polskim.

Wymagania techniczne dla plakatu:

- wymiar standardowy format  A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość,

-orientacja pionowa,

- druk czarno-biały lub kolorowy,

- sugerowane jest sformatowanie zasadniczego tekstu w dwóch kolumnach.

Wymagane elementy układu plakatu:

1. Tytuł artykułu w języku polskim lub odpowiednio w języku angielskim (minimalna wysokość czcionki 37 pkt).

2. Imiona i nazwiska autorów i afiliacje (minimalna wysokość czcionki 27 pkt).

3. Wprowadzenie, które powinno zawierać cel i hipotezy badawcze (minimalna wysokość czcionki 20 pkt). W przypadku, gdy referat jest oparty na badaniach empirycznych autor powinien przedstawić skrócony opis zastosowanej metodologii badań.

4. Wybrane wyniki badań (minimalna wysokość czcionki 20 pkt). Wyniki badań ilościowych mogą być przedstawione w postaci tabel i wykresów, wyniki badań jakościowych mogą zawierać wybrane cytaty, modele, rysunki, podziały, obrazki, zdjęcia. Poster powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje, przedstawione w zwartej i klarownej formie.

5. Podsumowanie i/lub wnioski (minimalna wysokość czcionki 20 pkt).

6. Na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 27 pkt), tj.:

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

Białowieża ....................................

 

 

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.