Program

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

17 października 2019 (czwartek)

 • Sesja I. (Inauguracyjna) - Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych.
 • Panel ekspertów „Zrównoważony rozwój – imperatyw postępu”.
 • Sesja II. Turystyka w strategiach rozwoju regionów.
 • Sesja III. Cyfryzacja i nowe technologie w turystyce.
 • Sesja IV. Turystyka w zrównoważonym leśnictwie.
 • Sesja V. Jakość w usługach turystycznych – problemy i rozwiązania.
 • VIII Forum Idei Miast Turystycznych „Miasta a gospodarka w obiegu zamkniętym”.
 • IV Gala Finałowa Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum

- Biznes - Środowisko - Dziedzictwo 2019.

 

18 października 2019 (piątek)

 • Sesja VII. Międzynarodowe rozwiązania w turystyce.
 • Sesja VIII. Prawne zagadnienia ochrony obszarów przyrodniczo cennych.
 • Sesja IX. Zasoby ludzkie w rozwoju turystyki.

Sekretariat Konferencji

mgr inż. Sylwia Lewsza (tel. +48 85/682-95-00 w.46 )

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.