Zakres tematyczny

  • Dziedzictwo przyrodnicze jako obszar wartości powszechnych i wspólnych

  • Zasoby Światowego Dziedzictwa Ludzkości na obszarach chronionych

  • Atrakcyjność turystyczna obszarów leśnych

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

  • Komunikacja i wizerunek potencjału turystycznego

  • Oferta turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych

  • Wykorzystanie zasobów naturalnych do kształtowania zachowań prozdrowotnych

  • Dziedzictwo kulturowe jako obszar wartości i źródło produktów turystycznych

  • Ochrona dziedzictwa - doktryna a możliwości samorządu

Sekretariat Konferencji

dr inż. Małgorzata Rauba  (+48728989027)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.