Zakres tematyczny

  • Rola współpracy nauki z praktyką w ochronie obszarów przyrodniczo cennych

  • Dorobek polskich leśników w ochronie przyrody

  • Wzorce współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego

  • Finansowanie rozwoju potencjału turystycznego

  • Modele biznesowe MŚP w turystyce przyrodniczej i kulturowej

  • Parki narodowe i krajobrazowe w 100-lecie niepodległości Polski

  • Innowacje i przedsiębiorczość w turystyce przyrodniczej

  • Zarządzanie i informacja w turystyce

 

W programie także:

  • Sesja specjalna „Forum Idei Miast Turystycznych”

  • Gala „Nagroda Kronenberga 2018”

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.