O konferencji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

2017 - Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", która odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 7-8 września 2017 roku. Organizatorami konferencji są: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga a Partnerami Organizacyjnymi: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Architektury PB, Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Infinity Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja poświęcona będzie przeglądowi wyników najnowszych badań poświęconych problemom rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Żywię nadzieję, że konferencja zgromadzi zarówno naukowców, leśników, samorządowców, przedsiębiorców jak również reprezentantów parków narodowych i krajobrazowych czy instytucji ochrony środowiska. Zaplanowane zostały sesje tematyczne oraz panele ekspertów. Jesteśmy przekonani, że prezentacje oraz dyskusje pozwolą na poszukiwanie i tworzenie dobrych praktyk.       

 

           Z pozdrowieniami                                                

          dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB                           

          Przewodniczący Komitetu Naukowego                          

Sekretariat Konferencji

dr inż. Małgorzata Rauba  (+48728989027)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.