Publikacje

Informujemy o możliwości publikacji prac w recenzowanych czasopismach:

  • kwartalniku „Leśne Prace Badawcze” 13 pkt. (numer w roku 2019)
  • miesięczniku „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 14 pkt. (numer w roku 2019)
  • kwartalniku „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 9 pkt.
  • monografii – 4 pkt.

 

Komitet Naukowy rekomenduje prace do wydruku w w/w czasopismach. Publikacja pracy jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogów redakcyjnych czasopisma.

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.