Komitet Organizacyjny

dr Ewa Zapora – Przewodniczący (tel. +48 797 995 998)

mgr Adam Walicki – z-ca Przewodniczącego

mgr Marta Burnecka – Sekretarz (opłaty konferencyjne, tel. +48 85/682-95-00)

mgr Marcin Stocki – Członek (rejestracja online, tnopc@pb.edu.pl, tel. +48 85/682-95-00 w.32)

 

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.