Komitet Naukowy

 

dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB – Przewodniczący, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB – Politechnika Białostocka, Instytut Kronenberga – z-ca Przewodniczącego

dr hab. inż. Mikołaj Jalinik – Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce – z-ca Przewodniczącego

prof.  dr hab. Mieczysław Adamowicz – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

dr hab. Oleg Bahur – Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB – Politechnika Białostocka,  Instytut Kronenberga

mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

mgr inż. Jarosław Borejszo – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

prof. dr hab. Sergiej Buzmakov – Uniwersytet w Permie (Rosja)

dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Włodzimierz Cimoszewicz - b. Premier RP

Wioletta Dąbrowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

prof. dr hab. Maria Dębniewska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański - Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

mgr Agnieszka Godlewska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

dr hab. Wojciech Grodzki, prof. IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa

mgr Andrzej Grygoruk – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. ing. Marian Gŭćik – Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

prof. dr hab. inż. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha – European Univeristy of Business in Poznań

prof. dr hab. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. nzw. – Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

prof. dr hab. Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Adam Kwiatkowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

dr Michał Krzysiak – Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

dr Stanisław Łuniewski - Konsul Honorowy Bośni i Hercegowiny

dr inż. Lech Magrel – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Prof. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Rafał Paluch, prof. IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jarosław Perszko, prof.PB – Prorektor Politechniki Białostockiej

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko – Uniwersytet w Białymstoku

prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO

prof. dr hab. Henryk Sasinowski – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie

prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Janusz Leszek Sokół – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB – Politechnika Białostocka

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk – Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Kronenberga

mgr Anatol Wap – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.