Organizatorzy

   

 

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Instystytut Kronenberga - Fundacja Przyszłość Obszarów Chronionych

 

Partnerzy organizacyjni:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Białowieski Park Narodowy

Infinity Group

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 

 

 

 

 

 
             


 

Program naukowy

w przygotowaniu

 

Postery

Wskazówki dla Autorów posterów

Uwagi ogólne:

- poster może być napisany w języku polskim lub języku angielskim

- poster w języku angielskim może być przygotowany także przez osoby, które przygotowały artykuł w języku polskim.

Wymagania techniczne dla plakatu:

Noclegi

 

 

Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie.

Organizatorzy proponują:

Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego - (50 miejsc)

        tel. +48856829729

Hotel Żubrówka (50 miejsc) – zniżka 25%

        tel. +48856829400

zniżka na hasło: Konferencja Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

 

Organizatorzy zalecają wcześniejszą rezerwację pokoi.

Publikacje

Informujemy o możliwości publikacji prac w recenzowanych czasopismach:

  • kwartalniku „Ekonomia i Środowisko” 12 pkt. – zarezerwowany numer w 2018r.
  • kwartalniku „Problemy ekonomiczne i regionalne” – 9 pkt.
  • monografii – 4 pkt.

 

Komitet Naukowy rekomenduje prace do wydruku w w/w czasopismach na podstawie oceny streszczenia. Publikacja pracy jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogów redakcyjnych czasopisma.

 

Zakres tematyczny

  • Dziedzictwo przyrodnicze jako obszar wartości powszechnych i wspólnych

  • Zasoby Światowego Dziedzictwa Ludzkości na obszarach chronionych

  • Atrakcyjność turystyczna obszarów leśnych

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Strony

Subskrybuj Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych RSS

Sekretariat Konferencji

dr inż. Małgorzata Rauba  (+48728989027)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.